};
Khyamia code _05

Khyamia code _05

  • $200.00


Hand made Egyptian Khyamia tapestry 100cm X180cm