};
Khyamia code _06

Khyamia code _06

  • $200.00


Hand made Egyptian Khyamia tapestry 120cm X160cm